Prisliste

Priser pr. 01.01.2023

  • Grunnpris skaderapport kr. 6 950,-

(Grunnpris skaderapport = reisetid (innenfor 40 km tur/ retur Lier), befaring og skaderapport med kostnadsestimat.

  • Kalkulasjon kan utarbeides som tilleggsarbeid om ønskelig. Dette faktureres pr. time i tillegg til skaderapporten.
  • Kalkulasjonsarbeid faktureres pr. påbegynte time.
  • Oppfølgingsarbeid faktureres pr. påbegynte kvarter.
  • Timesats for tilleggsarbeid utover grunnpris skaderapport kr. 1 360,-
  • Transport: kr. 12 pr. km + eventuelt parkering og ferje/ bompasseringer.
  • Naturskaderapport kr. 8 950,- + km og kjøretid (fra Lier)
  • Oppfølgingsbefaring inkl. kjøretid faktureres med minstetid 5 timer.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Almankaas Takst AS | Skadetakst i Lier, Drammen - Østlandsområdet

Webutvikling av 9Co Webdesign