Skip to main content

Prisliste

Priser pr. 01.01.2023

Grunnpris skaderapport:

  • Grunnpris skaderapport kr. 6 950,-
  • Grunnpris skaderapport = koordinering av oppdraget, reisetid (innenfor 40 km tur/ retur Lier), befaring og skaderapport med kostnadsestimat.
  • For takst og skadeoppdrag som er ekstra tidskrevende, eksempelvis hvor vi kommer inn i en allerede igangsatt prosess, eller hvor det må følges opp med flere aktører og/ eller at det er andre faktorer som gjør saken er ekstra tidskrevende faktureres det for ekstra tid utover fastpris. Dette gjelder også ved regress, reklamasjon og garantisaker.
  • Kalkulasjon kan utarbeides som tilleggsarbeid om ønskelig.
  • Kalkulasjonsarbeid faktureres pr. påbegynte time.
  • Oppfølgingsarbeid faktureres pr. påbegynte kvarter.
  • Transport: kr. 12 pr. km + eventuelt parkering og ferje/ bompasseringer.
  • Oppfølgingsbefaring inkl. kjøretid faktureres med minstetid 5 timer.
  • Timesats for tilleggsarbeid utover grunnpris skaderapport kr. 1 490,-
  • Alle priser er oppgitt eks. mva.

Naturskaderapport:

  • Grunnpris naturskaderapport kr. 9 950,-
  • Grunnpris naturskaderapport = koordinering av oppdraget, reisetid (innenfor 40 km tur/ retur Lier), befaring og naturskaderapport med kostnadsestimat og kart, oversiktsbilder og skisser.
  • For naturskadeoppdrag som er ekstra tidskrevende, eksempelvis hvor vi kommer inn i en allerede igangsatt prosess, eller hvor det må følges opp med flere aktører og/ eller at det er andre faktorer som gjør saken er ekstra tidskrevende faktureres det for ekstra tid utover fastpris. Dette gjelder også ved regress, reklamasjon og garantisaker.
  • Kalkulasjon kan utarbeides som tilleggsarbeid om ønskelig.
  • Kalkulasjonsarbeid faktureres pr. påbegynte time.
  • Oppfølgingsarbeid faktureres pr. påbegynte kvarter.
  • Oppfølgingsbefaring inkl. kjøretid faktureres med minstetid 5 timer.
  • Timesats tilleggsarbeid utover naturskaderapport kr. 1 690,-
  • Alle priser er oppgitt eks. mva.

Kontortakst (uten befaring):

 • Grunnpris for gjennomgang av tilsendte dokumenter og innhenting av relevante opplysninger kr. 6 950,-
 • Utarbeidelse av rapport etter gjennomgang av tilsendte dokumenter faktureres for medgått tid.
 • Rapport og oppfølgingsarbeid faktureres pr. påbegynte kvarter.
 • Timesats kr. 1 690,-
 • Alle priser er oppgitt eks. mva.

Alle priser er oppgitt eks. mva.