Skip to main content
Skjultefeil ved eierskifte

Eierskifte

Eierskifte - vurdering av skjulte feil og mangler

Selger velger ofte å ha en eierskifteforsikring. Dersom kjøper finner feil ved boligen må kjøper da henvende seg til eierskifteforsikringen. Kjøper kan også skaffe seg en kjøperforsikring. En eventuell tvist vil da bli mellom to profesjonelle parter, og kjøper og selger slipper derved å engasjere seg i en tvistesak.

Det viser seg ofte at selgers opplysningsplikt ikke oppfylles og at kjøper påberoper seg feil og mangelforhold som de mener ikke var bekjentgjort i forbindelse med eierskifte. Det er lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er viktige ved eierskifte. Det inngår også arealmåling av boligen. Denne vurderingen, i tillegg til selgerens opplysningsplikt og kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, bidrar til økt trygghet rundt eierskiftet.

Det må derfor utarbeides en egen rapport som viser de feil og mangler som er avdekket og kostnader ved å utbedre disse.