Skip to main content
3D skanning

3D Skanning

- Effektiv virtuell dokumentasjon

3D scanning tilbyr enestående dokumentasjon og forståelse av skader. Huseiere, forsikringsselskaper og håndverkere kan nå virtuelt utforske bygninger fra sine PC-er eller mobiltelefoner uten å være fysisk til stede. Denne tilnærmingen sikrer stor effektivitet og åpen informasjonsflyt for alle involverte parter.

Vi benytter Matterport, en ledende aktør innen virtuell dokumentasjon og teknisk oppmåling, for våre skanningstjenester.

Fordeler med 3D scanning:

  • Tillit og trygghet: Åpen dokumentasjon bidrar til tillit og trygghet, og muliggjør samarbeid for å etablere felles beslutningsgrunnlag.
  • Effektiv kommunikasjon: Virtuell befaring muliggjør effektiv kommunikasjon gjennom videokonferanser med delt visning.
  • Nøyaktige skaderapporter: Våre skanningstjenester sikrer nøyaktige skaderapporter og kalkyler.
  • Tegningsmateriell og datafiler: Vi tilbyr datafiler for tegningsmateriell til kalkulering, prosjektering, anbudsdokumenter og byggesak.
  • Bærekraftig løsning: Ved å eliminere behovet for fysiske befaringer oppnår vi bærekraftige løsninger med innsparte kostnader, effektiv tidsbruk og fjernstyring av saken.
  • Økonomisk gevinst: Vår tilnærming resulterer i økonomisk gevinst gjennom kortere byggetid, mer nøyaktige kostnadsestimater og lavere avbruddstap.

Med våre 3D skanningstjenester får du ikke bare grundig dokumentasjon, men også en effektiv og kostnadsbesparende tilnærming til håndtering av skadesaker.


Prisliste for 3D skanning

3D-scanning: timebasert oppdrag, all medgått tid.
Timepris kr. 1 490,- // eventuelt egne avtalepriser for storkunder.

Om scanningen lar seg samkjøre med takstbefaring; minstesats 3 timer for tilrigging, scanning og etterarbeid/ redigering. Instrumentleie og skylagring tilkommer.

Timeforbruk utover minsteprisen vil variere fra objekt til objekt.

Om scanningen gjøres som eget oppdrag tilkommer kjøretid og transportkostnader (kr. 12 pr. km) + eventuelt bom, parkering og ferje.

Kamera og utstyrsleie kr. 3 600,-

Skylagring 3D scann kr. 600,-

Plantegning kr. 2 800,- (betinger scanning og modell)

Plan, snitt og fasade kr. 8 800,- (betinger scanning og modell)

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Norsk Takst

Mester