Brann og røykskader

Brann og røykskader

Vi kan hjelpe hvis du har vært utsatt for brann, vi gir deg råd og veiledning.

Les mer

Natur skader

Natur skader

Naturskader som ras, skred, flom, storm, m.m. er naturskader i lovens forstand.

Les mer

Vann skader

Vann skader

Vann, fukt og soppskader, ta kontakt så kan vi hjelpe deg med takstvurdering.

Les mer

Eierskifte tvister

Eierskifte tvister

Unngå problemer ved eierskifte av bolig.

Les mer

Velg Almankaas Takst AS neste gang du trenger en skadetaksering

Ved skader på hele eller deler av boligen, som f. eks. vannskade, konstruksjonsfeil, problemer med fukt og råte el.l., - er det mulig å bestille en skadetaksering. Problemet blir beskrevet og gjennomgått, med forslag til ny, fullverdig løsning, - og med et prisoverslag.

En skadetakst kan for eksempel brukes overfor et forsikringsselskap ved utbetaling av erstatning, eller som hjelp når man skal skaffe fagpersoner til utbedring av skadene.

Les mer …